SAM_1125.jpg

 

НАСТАВА НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ

 

 

СПИСАК УЏБЕНИКА ЗА I РАЗРЕД  ЗА ШКОЛСКУ 2015/16. ГОДИНУ


НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ

УЏБЕНИК

АУТОР

ИЗДАВАЧ

ЦЕНА

Српски језик

Читанка „Игра речи“

Радмила Жежељ Ралић

 

 

 

 

 

 

 

 

KLETT

690.00

Словарица

290.00

Буквар „Машина и Рашина игра словима“

Зоран Б. Гаврић,

Мирјана Ковачевић

690.00

Математика

Уџбеник

Бранислав Поповић, Ненад Вуловић,

Петар Анокић,

Мирјана Кандић

690.00

Радна свеска 1. део

740.00

Радна свеска 2. део

Свет око нас

Уџбеник

Ирена Голубовић Илић, Оливера Цекић Јовановић, Андријана Јаковљевић

690.00

Радна свеска

590.00

Ликовна култура

Уџбеник „Свет у мојим рукама“

Сања Филиповић

690.00

Музичка култура

Уџбеник „Чаробни свет музике“

Гордана Илић

690.00

*ове цене важе до 1.јуна 2015.године

 


 


СПИСАК УЏБЕНИКА ЗА II РАЗРЕД  ЗА ШКОЛСКУ 2015/16. ГОДИНУ

 

 


НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ

УЏБЕНИК

АУТОР

ИЗДАВАЧ

ЦЕНА

Српски језик

Читанка „У царству речи“

Радмила Жежељ Ралић

 

 

 

 

 

 

 

 

KLETT

690.00

Граматика „О језику“

520.00

Уџбеник „Слово до слова“- латиница

450.00

Математика

Уџбеник

Бранислав Поповић, Ненад Вуловић,

Петар Анокић,

Мирјана Кандић

690.00

Радна свеска 1. део

740.00

Радна свеска 2. део

Ликовна култура

Уџбенички комплет „Свет у мојим рукама“

Невена Хаџи Јованчић

850.00

Свет око нас

Уџбеник

Биљана Животић

690.00

Радна свеска

590.00

Музичка култура

Уџбеник „Чаробни свет музике“

Гордана Илић

690.00

*ове цене важе до 1.јуна 2015.годинеСПИСАК УЏБЕНИКА ЗА III РАЗРЕД  ЗА ШКОЛСКУ 2015/16. ГОДИНУ


НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ

УЏБЕНИК

АУТОР

ИЗДАВАЧ

ЦЕНА

Српски језик

Читанка „Река речи“

Радмила Жежељ Ралић

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLETT

690.00

Граматика „О језику“

520.00

Граматика „Машина и Рашина језичка ризница“

Зона Мркаљ

520.00

Наставни листови „Маша и Раша“

Радмила Жежељ Ралић, Бранка Матијевић

345.00

Математика

Уџбеник

Бранислав Поповић, Ненад Вуловић,

Петар Анокић,

Мирјана Кандић

690.00

Радна свеска 1. део

740.00

Радна свеска 2.део

Наставни листови

Радмила Жежељ Ралић, Бранка Матијевић

345.00

Природа и друштво

Уџбеник

Радмила Жежељ Ралић

690.00

Радна свеска

590.00

Наставни листови

Зоран Гаврић,

Драгица Миловановић

345.00

Музичка култура

Уџбеник „Чаробни свет музике“

Гордана Илић

690.00

Ликовна култура

Уџбеник „Свет у мојим рукама“

Невена Хаџи Јованчић

740.00

*ове цене важе до 1.јуна 2015.годинеСПИСАК УЏБЕНИКА ЗА IV РАЗРЕД  ЗА ШКОЛСКУ 2015/16. ГОДИНУ


НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ

УЏБЕНИК

АУТОР

ИЗДАВАЧ

ЦЕНА

Српски језик

Читанка „Речи чаробнице“

Радмила Жежељ Ралић

 

 

 

 

 

 

 

 

KLETT

690.00

Граматика „О језику“

520.00

Математика

Уџбеник

Бранислав Поповић, Ненад Вуловић, Марина Јовановић, Анђелка Николић

690.00

Радна свеска

740.00

Природа и друштво

Уџбеник

Винко Ковачевић, Бранка Бечановић

690.00

Радна свеска

590.00

Музичка култура

Уџбеник „Чаробни свет музике“

Гордана Илић

690.00

Радна нотна свеска уз уџбеник „Чаробни свет музике“

290.00

*ове цене важе до 1.јуна 2015.годинеНАСТАВА НА МАЂАРСКОМ ЈЕЗИКУ


СПИСАК УЏБЕНИКА ЗА I РАЗРЕД (МАЂАРСКИ НАСТАВНИ ЈЕЗИК)


ПРЕДМЕТ

НАЗИВ УЏБЕНИКА

АУТОРИ

ИЗДАВАЧ

 

 

 

 

 

Мађарски језик

Magyar nyelv 

Ábécéskönyv

Буквар

Erdély Lenke

 

Завод за уџбенике

 

Tanuljunk olvasni!

Учимо читати!

Радни листови уз буквар

Erdély Lenke

Tanuljunk írni!

Учимо писати!

Радни листови уз читанку

Erdély Lenke

Olvasókönyv

Читанка

 

 

Математика

Matematika

Мatematika-Tankönyv

Математика-уџбеник

Оливера Тодоровић, Срђан Огњановић

 

Завод за уџбенике

Matematika – Munkafüzet

Математика-вежбанка

Свет око нас

Környezetünk

rnyezetünk – munkáltató tankönyv

Радни уџбеник

 

Креативни центар

Музичка култура

Zenekultúra

Daloljunk együtt!

Музичка култура

Tolnay Ilona

Завод за уџбенике

Српски језик као нематерњи

Учимо српски 1. + аудио CD

 

Завод за уџбеникеСПИСАК УЏБЕНИКА ЗА II РАЗРЕД (МАЂАРСКИ НАСТАВНИ ЈЕЗИК)

ПРЕДМЕТ

НАЗИВ УЏБЕНИКА

АУТОРИ

ИЗДАВАЧ

ЦЕНА

 

 

 

Мађарски језик

Magyar nyelv 

Olvasókönyv 2.

Читанка

Ердељ Ленке

 

 

Завод за уџбенике

 

754.60

Olvasási munkalapok

Радна свеска уз читанку

Ердељ Ленке,

Балаж Магдолна

673.20

Beszéljünk és írjunk!

Радна граматика

Ласло Молнар Чикош, Ердељ Ленке

745.80

 

 

Математика

Matematika

Мatematika-Tankönyv

Математика-уџбеник

Оливера Тодоровић,

Срђан Огњановић

 

Завод за уџбенике

 

717.20

Matematika – Munkafüzet

Математика-вежбанка

641.30

 

Свет око нас

Környezetünk

Környezetünk

Свет око нас 2 – радни уџбеник

 

 

Креативни центар

720.00

Српски језик као нематерњи

Учимо српски 2. + аудио CD

 

Завод за уџбенике

699.60

 

 СПИСАК УЏБЕНИКА ЗА III РАЗРЕД (МАЂАРСКИ НАСТАВНИ ЈЕЗИК)


ПРЕДМЕТ

НАЗИВ УЏБЕНИКА

АУТОРИ

ИЗДАВАЧ

 

 

Мађарски језик

Magyar nyelv 

Olvasókönyv 3.

Читанка

Ердељ Ленке

Завод за уџбенике

 

Olvasási munkalapok

Радна свеска уз читанку

Ердељ Ленке,

Балаж Магдолна

Keressük a szót!

Радна граматика

Ласло Молнар Чикош, Ердељ Ленке

 

Математика

Matematika

Мatematika-Tankönyv

Математика-уџбеник

Оливера Тодоровић, Срђан Огњановић

Завод за уџбенике

 

Matematika – Munkafüzet

Математика-вежбанка

Природа и друштво

Természet és társadalom

Természet és társadalom

Природа и друштво – радни уџбеник за 3.разред

 

 

Креативни центар

 

 

 

Српски језик као нематерњи

Чаролија речи – Читанка за српски језик као нематерњи

 

Завод за уџбенике

 

Радна свеска уз читанку

 

Поуке из језика за српски језик као нематерњи за 3. разред

 

 

 СПИСАК УЏБЕНИКА ЗА IV РАЗРЕД (МАЂАРСКИ НАСТАВНИ ЈЕЗИК)


ПРЕДМЕТ

НАЗИВ УЏБЕНИКА

АУТОРИ

ИЗДАВАЧ

ЦЕНА

 

 

 

Мађарски језик

Мagyar nyelv 

Olvasókönyv 4.

Читанка

Ердељ Ленке

 

 

Завод за уџбенике

 

792.00

Olvasási munkalapok

Радна свеска уз читанку

Ердељ Ленке,

Балаж Магдолна

673.20

Gyakorló nyelvtan

Радна граматика

Ласло Молнар Чикош,

Ердељ Ленке

717.20

 

 

Математика

Matematika

Мatematika-Tankönyv

Математика-уџбеник

Оливера Тодоровић,

Срђан Огњановић

 

Завод за уџбенике

 

717.20

Matematika – Munkafüzet

Математика-вежбанка

533.50

Природа и друштво

Természet és társadalom

Természet és társadalom

Природа и друштво-радни уџбеник за 4.разред

 

Креативни центар

870.00

 

 

 

Српски језик као нематерњи

Читанка за српски језик као нематерњи

 

Завод за уџбенике

 

752.00

Радна свеска уз читанку

 

673.20

Поуке из језика за српски језик као нематерњи за 4. разред

 

543.40