SAM_0803.jpg

 

Уџбеници на српском наставном језику


Пети разред


Српски језик

Читанка ,,Чаролија стварања“ – Наташа Станковић Шошо, Бошко Сувајџић

Граматика за 5.разред основне школе ,,Језичко благо“ – Светлана Слијепчевић, Наташа Станковић Шошо, Бошко Сувајџић

Радна свеска за српски језик ,,У потрази за језичким и књижевним благом“ – Н. Станковић Шошо, С. Слијепчевић, Б.Сувајџић

Издавач: ЛОГОС

Енглески језик

Discover English 2 – уџбеник – Jayne Wildman, Izabella Hearn

Discover English 2 – радна свеска– Izabella Hearn

Издавач: Pearson Akronolo

Математика

Математика 5 – уџбеник за 5. разред основне школе – Небојша Икодиновић, Слађана Димитријевић

Збирка задатака за 5. разред основне школе – Б. Поповић, М. Станић, С. Милојевић, Н. Вуловић

Издавач: КЛЕТ

Биологија

Биологија за 5. разред основне школе – Горан Милићев, Ена Хорват

Издавач: КЛЕТ

Географија

Географија – уџбеник за 5. разред основне школе – М. Јоксимовић

Издавач: ЛОГОС

Историја

Историја – уџбеник са одабраним историјским изворима за 5. разред основне школе – А. Тодосијевић

Издавач: Едука

Немачки језик

Magnet neu 1 – уџбеник за 5. разред основне школе – Ђ. Мота, В. Николовски

Magnet neu 1 – радна свеска за 5. разред основне школе – Ђ. Мота, В. НиколовскиИздавач: КЛЕТ

Ликовна култура

Ликовна култура – уџбеник за 5. разред основне школе – Милутин Мићић

Издавач: ЛОГОС

Музичка култура

Музичка култура – уџбеник за 5. разред основне школе – Александра Паладин, Драгана Михајловић Бокан

Издавач: Нови Логос

Техника и технологија

Техника и технологија 5 – уџбеник – А. Вучићевић, Н. Стаменовић , Издавач: КЛЕТ

Информатика и рачунарство

Информатика и рачунарство – уџбеник за 5. разред основне школе – К. Алексић, К. Вељковић, М. Бајчетић, Д. Крсмановић, Издавач: ЕДУКА

 


Шести разред

 

Српски језик

Читанка   „Чаролија стварања“Аутори: Н. Станковић-Шошо, Б. Сувајџић,

Радна свеска „У потрази за језичким и књижевним благом“, Аутори: Н. Станковић-Шошо, Б. Сувајџић, С. Слијепчевић Бјеливук

Граматика „Језичко благо“, Аутори: Н. Станковић-Шошо, Б. Сувајџић, С. Слијепчевић Бјеливук

Издавач: ЛОГОС

Енглески језик

Енглески језик „Discover English 3“ – уџбеник и интерактивни радни лист

Аутори: Izabell Hearn, Jayne Wildman

Издавач: Pearson Akronolo

Математика

Математика за 6. разред основне школе (уџбеник) Аутори: Н. Икодиновић, С. Димитријевић

Математика за 6. разред – збирка задатака за 6. разред основне школе, Аутори: Б. Поповић, М. Станић, Н. Вуловић и С. Миливојевић

Издавач: КЛЕТ

Физика

Физика – уџбеник за 6. разред основне школеАутор: М. Радојевић

Физика – збирка задатака са лабораторијским вежбама за 6. разред основне школеАутор: М. Радојевић

Издавач: КЛЕТ

Биологија

Биологија за 6. разред основне школеИздавач: КЛЕТ

Географија

Географија – уџбеник за 6. разредАутори: С. Вујадинов, Р. Голић, Д. Шабић

Издавач: ЛОГОС

Историја

Историја 6, уџбеник са одабраним историјским изворима за шести разред основне школе, Александар Тодосијевић

Издавач: Едука

Немачки језик

Немачки језик за 6. разред основне школе „Magnet neu 2“ (уџбеник + радна свеска)

Аутори: Ђ. Мота, В. НиколскиИздавач: КЛЕТ

Ликовна култура

Ликовна култура за 6. разред основне школеАутор: Милутин Мићић

Издавач: ЛОГОС

Музичка култура

Музичка култура за шести разред “

Аутори: Владица Илић,

Издаавач: Креативни центар

Техника и технологија

Техника и технологија, уџбеник за шести разред основне школе,

Аутори: Иван Ђисалов, Дијана Каруовић и остали

Издавач: Логос

Информатика и рачунарство

Информатика – уџбеник

Издавач: ЕДУКА

 

 Сви уџбеници су рађени по новом плану и програму.

 *  Година издања: 2019.

 

 

 

Седми разред

 

Српски језик

Читанка 7, Аутори: Александар Јерков, Анђелка Петровић,                 Катарина  Колаковић

Граматика 7,  Аутори: Данијела Милићевић, Сунчица Ракоњац Николов

Радна свеска 7,Аутори: Анђелка Петровић, Катарина Колаковић,

Данијела Милићевић, Сунчица Ракоњац Николов

Издавач: „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО”

Енглески језик

DiscoverEnglish 4,енглески језик за седми разред основне школе; седма година учења;

уџбенички комплет (уџбеник, аудио компакт диск и радна свеска)

Аутор уџбеника: Liz Kilbey.

Аутор радне свеске:IzabellaHearn

Издавач: Pearson Akronolo

Математика

Математика, уџбеник за седми разред основне школе

Аутори: Н. Икодиновић, С. Димитријевић

Математика, збирка задатака за седми разред основне школе;

Аутори: Бранислав Поповић, Марија Станић, Сања Милојевић, Ненад Вуловић

Издавач: КЛЕТ

Физика

Физика – уџбеник за 7. разред основне школеАутор: М. Радојевић

Физика 7, збирка задатака са лабораторијским вежбама  за седми разред основне школе;

Аутор: М. Радојевић

Издавач: КЛЕТ

Биологија

Биологија 7, уџбеник за седми разред основне школе;

Аутори: Горан Корићанац,Ана Ђорђевић,Драгана Јешић

 Издавач: КЛЕТ

Хемија

Хемија 7 , уџбеник за седми разред основне школе

Хемија 7 , лабораторијске вежбе са задацима за седми разред
                 основне школе;

 

Аутори: Татјана Недељковић, Драгана Анђелковић

Издавач: НОВИ ЛОГОС

Географија

Географија 7, уџбеник за седми разред основне школе;

 Аутори: Дејан Шабић, Снежана Вујадиновић

Издавач: НОВИ ЛОГОС

Историја

Историја 7, уџбеник са одабраним историјским изворима за седми разред основне школе;

Аутори: Милица Омрчен, Невена Грбовић

Издавач: Едука

Немачки језик

Maximal 3,немачки језикза седми разред основне школе,трећа година учења;

уџбенички комплет (уџбеник и радна свеска са компакт диском)

Аутори уџбеника: Ђорђо Мота, Елжбијета Крулак Кемписти,

Дагмар Глик, Керстин Рајнке.

Аутори радне свеске: Јулија Катарина Вебер, Лидија Шобер,

Сандра Хоман, Дагмар Глик.

Издавач: КЛЕТ

Ликовна култура

Ликовна култура 7,  уџбеник за седми разред основне школе;

Издавач: НОВИ ЛОГОС

Музичка култура

Из музичке кутије,музичка култура за седми разред основне школе;

Аутор: Борис Марковић,

Издаавач: ЕДУКА

Техника и технологија

Техника и технологија,уџбеник за седми разред основне школе,

Аутори: Иван Тасић, Миодраг Ковачевић

Издавач: ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Информатика и рачунарство

Информатика и рачунарство,  уџбеник за седми разред основне школе;

Аутори: Катарина Алексић, Катарина Вељковић, Милош Бајчетић,

Дарко Крсмановић

Издавач: ЕДУКА

 

Сви уџбеници су рађени по новом плану и програму.

 *  Година издања: 2020.

 

 

 

Осми разред

 

Српски језик

Читанка „Уметност речи“, Н. Станковић-Шошо, Б. Сувајџић, ЛОГОС

Граматика „ Дар речи“, С. Савовић, Ј. Срдић, Д. Ћећез- Иљукић, С. Вулић, ЛОГОС

Радна свеска за српски језик , Н. Станковић-Шошо, Б. Сувајџић, С. Вулић, ЛОГОС

Енглески језик

Discover English 5, уџбеник +радни лист са ЦД-ом, Liz Kilbey, Catherine Bright, Pearson Akronolo

Математика

Математика за 8. разред, уџбеник за 8.разред ОШ; Н. Икодиновић, С. Димитријевић, Клет 2015

Збирка задатака  са решењима; С. Милојевић, Н. Вуловић, Б. Поповић, Клет 2015

Физика

Уџбеник за 8.разред ОШ, М. Радојевић КЛЕТ 2016.

Збирка задатака са лаборат.вежбама за 8. разред, М. Радојевић, М. Николов, Клет 2016.

Хемија

Уџбеник за 8.разред ОШ + збирка задатака са решењима из хемије, Т. Недељковић, Д. Анђелковић, ЛОГОС 2018

Биологија

Биологија за 8. разред, Д. Лакушић, Завод за уџбенике Београд

Географија

Уџбеник за 8.разред ОШ, С. Зрнић, Н. Бировљев, ЛОГОС 2015

Историја

Уџбеник за 8. разред ОШ; Ђорђе Ђурић, Момчило Павловић, Завод за уџбенике Београд

Немачки језик

Prima A2, Deutsch fur Jugendliche, Band 4,немачки језик за 8.разред, уџбеник+ радна свеска, F. Jin, L. Rohrmann, Дата Статус

Ликовна култура

Ликовна култура за 8. разред, Ј. Глигоријевић, БИГЗ

Музичка култура

Музичка култура за 8.разред, М. Рајчевић, Г. Стојановић, Завод за уџбенике,

Техничко и информатичко образовање

Група аутора за 8. разред, Клет

 

 

Уџбеници на мађарском наставном језику

 

 Пети разред

 

 

Предмет

 

 

Уџбеник / Уџбеници

 

Аутори

 

Мађарски језик

 • Читанка за 5. разред

 

 • Уџбеник за 5. разред
 • Радна свеска уз читанку за 5. разред

На мађарском језику и писму

 

Издавач:  ЈП Завод за уџбеникe

 

Јулијана Ишпановић Чапо, Ержебет Кутин

 

Енглески језик

 

 • Discover English 2 – уџбеник за 5. разред
 • Discover English 2 - радни лист са ЦД РОМ-ом

 

Издавач:  Akronolo, Pearson

 

 

 Jayne Wildman, Izabella Hearn

 

 

Историја

 

 

Историја 5, за пети разред основне школе на мађарском језику и писму

 

Издавач:  Клет, 2019

 

Емина Живковић, Љиљана Недовић

 

Географија

 

 

Географија за пети разред основне школе на мађарском језику и писму

 

Издавач:  Нови Логос, 2019

Марко Јоксимовић

 

Биологија

 

Биологија за пети разред основне школе на мађарском језику и писму

 

Издавач:  Герундијум, 2019

др Тијана Прибићевић, др Томка Миљановић, Славица Нинковић, Весна Миливојевић

 

 

Математика

 

 • Математика, уџбеник за пети  разред основне школе;

 

 • Математика, збирка задатака за пети  разред основне школе

 

 

Уџбенички комплет на мађарском језику и писму

 

Издавач:  Клет, 2019

Небојша Икодиновић,
Слађана Димитријевић /

Бранислав Поповић,
Марија Станић,
Ненад Вуловић,
Сања Милојевић

Српски као нематерњи

 • Читанка
 • Граматика
 • Радна свеска уз читанку и граматику

 

     Издавач:  Клет, 2018

Соња Аџић, Весна Вајс

 

Информатика и рачунарство

 

Информатика и рачунарство  - уџбеник за пети разред основне школе

Није обавезан уџбеник

Издавач : Клет, 2019

Светлана Мандић

 

Техника и технологија

 

---------------------------------------

-------------------------------

 

Ликовна култура

 

 

 

 

Музичка култура

 

Музичка култура за пети разред основне школе на мађарском језику и писму

 

Издавач:  ЈП Завод за уџбеникe

Кристина Чикош, Адам Радетић

 

Немачки језик

 

 Magnet neu 1, немачки језик за пети разред , уџбеник и радна свеска

 

Издавач:  Клетт

 

- Ђорђо Мота, Весна Николовски

 

 

 

 

 Шести разред

 

Предмет

 

 

Уџбеник / Уџбеници

 

Аутори

 

Мађарски језик

Уџбенички комплет - Мађарски језик за шести разред основане школе

- Читанка на мађарском језику и писму (Број решења: 128-61-395/2020-01 од 18.05.2020 Аутори: др Ј. Ишпановић Чапо, Е. Куктин, др И. Рајшли, И. Каваи Божо

- Радна граматика на мађарском језику и писму (Број решења: 128-61-395/2020-01 од 18.05.2020 Аутори: др Ј. Ишпановић Чапо, Е. Куктин

- Радна свеска уз читанку на мађарском језику и писму (Број решења: 128-61-395/2020-01 од 18.05.2020 Аутори: др Ј. Ишпановић Чапо, Е. Куктин

 

Издавач: ЈП Завод за  уџбеникe

 

 

Јулијана Ишпановић Чапо, Ержебет Кутин

 

Енглески језик

 

 • Discover English 3 – уџбеник за 6. разред
 • Discover English 3 - радни лист са ЦД РОМ-ом

 

Издавач: Akronolo, Pearson

 

 

Jayne Wildman, Izabella Hearn

 

 

Историја

 

 ИСТОРИЈА, уџбеник са одабраним историјским изворима, за шести разред основне школе; на мађарском језику и писму и писму (Број решења: 128-61-787/2019-01, од од 30.10.2019.

 

Издавач: Клет, 2019

 

Аутори: Ивана Коматина, Јелена Јеврић, Емина Живковић, Љиљана Недовић, Радомир Ј. Поповић

 

Географија

 

 

Географија, за шести разред основне школе, на мађарском језику и писму (Број решења: 128-61-661/2019-01 од 22.08.2019.

 

Издавач: Нови Логос, 2019

Аутори: Снежана Вујадиновић, Рајко Голић, Дејан Шабић

 

Биологија

 

Биологија 6, за шести разред основне школе; на мађарском језику и писму и писму (Број решења: 128-61-727/2019-01, од 23.8.2019.

 

Издавач: Герундијум, 2019

Аутори: Тихомир Лазаревић, Весна Миливојевић, Тијана Прибићевић, Томка Миљановић

 

 

Математика

 

Математика 6 -Уџбеник , за шести разред основне школе; на мађарском језику и писму и писму,превод уџбеничког комплета (Број решења: 128-61-679/2019-01, од 22.8.2019. Аутори: Синиша Јешић, Јасна Благојевић и Александра Росић; Синиша Јешић, Тања Њаради и Јасна Благојевић

Математика 6 -Збирка задатака, за шести разред основне школе; на мађарском језику и писму и писму,превод уџбеничког комплета (Број решења: 128-61-679/2019-01, од 22.8.2019., Јасна Благојевић и Александра Росић; Синиша Јешић, Тања Њаради и Јасна Благојевић

 

 

Издавач: Герундијум, 2019

Аутори: Синиша Јешић, Јасна Благојевић и Александра Росић; Синиша Јешић, Тања Њаради и Јасна Благојевић

 

 

Српски као нематерњи

 • Читанка
 • Граматика
 • Радна свеска уз читанку и граматику

 

Издавач: Клет, 2019

Весна Вајс, Дамир

Ишпановић; Весна

Вајс, Сузана Енги;

Весна Вајс

 

Информатика и рачунарство

 

------------------------------------

------------------------------

 

Техника и технологија

 

Техника и технологија за 6 разред

Није обавезан уџбеник

 

Издавач: Нови логос, 2019

 

Дијана Каруовић, Иван Ћисалов, Жељко Васић и Марија Бокан

 

Ликовна култура

 

Ликовна култура 6, уџбеник за шести разред основне школе, ћирилица (на српском језику)

 

Издавач: Вулкан издаваштво, 2019

 

Катарина Трифуновић

 

Музичка култура

 

Песма – музика, музичка култура за шести разред основне школе на мађарском језику

 

Издавач: ЈП Завод за уџбеникe

 

 

Габријела Булатовић

 

Немачки језик

 

 • Magnet neu 2 -уџбеник
 • Magnet neu 2 - радна свеска за 6. разред

 

Издавач: Клет

 

Ђорђо Мота, Весна Николовски

Физика

Физика 6 ,уџбеник , за шести разред основне школе; на мађарском језику и писму и писму (Број решења: 128-61-741/2019-01, од 26.8.2019.

Физика 6 ,Збирка задатака са лабораторијским вежбама), за шести разред основне школе; на мађарском језику и писму и писму (Број решења: 128-61-741/2019-01, од 26.8.2019.

 

Издавач: Клет

 

Аутори: Марина Радојевић


 

 

 

 

Седми разред

 

 

Предмет

 

 

Уџбеник / Уџбеници

 

Аутори

 

Мађарски језик

-       Olvasókönyv (Читанка), за седми разред основне школе, на мађарском језику и писму (Број решења: 106-61-00110/2009-01, од 14.7.2009.

-       Magyar nyelv – gyakorló nyelvtan (Мађарски језик – радна граматика), за седми разред основне школе, на мађарском језику и писму (Број решења: 106-61-00109/2009-01, од 14.7.2009.

Издавач: ЈП Завод за уџбеникe

 

 

Ерика Бенце

 

 

 

 

Илона Пашћик

 

Енглески језик

 

 • Discover English 4 – уџбеник за 7. разред
 • Discover English 4 - радни лист са ЦД РОМ-ом

 

Издавач: Akronolo, Pearson

 

 Izabella Hearn, Liz Kilbey

 

 

Историја

 

Још увек нема уџбеника

 

 

Географија

 

Још увек нема уџбеника

 

 

Биологија

 

Превод уџбеника Биологија7, за седми разред основне школе на мађарском језику (Број решења: 128-61-407/2020-01 од 18.05.2020

 

Издавач:  Герундијум, 2020

Аутори: Тихомир Лазаревић, Весна Миливојевић, Тијана Прибићевић, Томка Миљановић

 

 

Математика

 

Превод уџбеничког компелта - Математика 7, уџбеник за седми разред основне школе на мађарском језику и писму (Број решења: 128-61-406/2020-01 од 18.05.2020

Превод уџбеничког компелта - Математика 7, Збирка задатака за седми разред основне школе на мађарском језику и писму (Број решења: 128-61-406/2020-01 од 18.05.2020

Издавач:  Герундијум, 2020

Аутори: Синиша Јешић, Јасна Благојевић

 

 

 

 Аутори: Синиша Јешић, Јасна Благојевић, Тања Њаради

 

 

 

Српски као нематерњи

 • Читанка
 • Граматика
 • Радна свеска уз читанку и граматику

 

Издавач:  Клет, 2020

Весна Вајс, Дамир

Ишпановић

 

Информатика и рачунарство

 

Још увек нема уџбеника

------------------------------

 

Техника и технологија

 

Још увек нема уџбеника

 

 

Ликовна култура

 

Ликовна култура, уџбеник за седми разред основне школе, ћирилица (на српском језику)

 

Издавач:  Вулкан издаваштво, 2019

Катарина Трифуновић

 

Музичка култура

 

Музичка култура за седми разред основне школе на мађарском језику

 

Издавач:  ЈП Завод за уџбеникe

Чаба Пашко

 

Немачки језик

 

 • Maximal 3 – немачки језик за седми разред (уџбеник и радна свеска)

 

Издавач:  Клетт

- Ђорђо Мота,

Елжбијета Крулак Кемписти,

Дагмар Глик, Керстин Рајнке.

- Јулија Катарина Вебер, Лидија Шобер,

Сандра Хоман,

Дагмар Глик

 

Физика

Превод уџбеничког компелта Физика 7 - уџбеник за седми разред на мађарском језику (Број решења: 128-61-403/2020-01 од 18.05.2020

Превод уџбеничког компелта Физика 7 - Збирка задатака са лабараторијским вежбама за седми разред на мађарском језику (Број решења: 128-61-403/2020-01 од 18.05.2020

 

Издавач: Клет, 2020

 

Аутори: Марина Радојевић

Хемија

Још нема уџбеника

 

 

 


Осми разред

 

 

Предмет

 

 

Уџбеник / Уџбеници

 

Аутори

 

Мађарски језик

-       Olvasókönyv (Читанка), за осми разред основне школе, на мађарском језику и писму (Број решења: 106-61-00100/2010-01, од 6.8.2010.

-       Maђарски језик – радна граматика, за осми разред основне школе, на мађарском језику и писму (Број решења: 128-61-252/2014-01, од 12.1.2015.

 

Издавач:  ЈП Завод за уџбеникe

 

 

Аутори: др Ева Толди.

 

 

 

Аутори: др Ласло Молнар Чикош, др Марија Пастор Кичи, Регина Сивери Мора, Ержебет Роквић

 

Енглески језик

 

 • Discover English 5, енглески језик за 8. разред основне школе - уџбеник

 

 • Discover English 5 - радна свеска

 

Издавач:  Pearson Акроноло

 

 

Liz Kilbey, Catherine Bright

 

Историја

 

Történelem (Историја), за осми разред основне школе, на мађарском језику и писму (Број решења: 650-02-00342/2010-06, од 22.07.2010.

 

Издавач:  ЈП Завод за уџбенике

 

Аутори: Ђорђе Ђурић, Момчило Павловић

 

 

Географија

 

Уџбеник за осми разред, Издавач: Клет

 

Нема карта за осми разред, Издавач: Magic Map

 

 

Биологија

 

 

. Biológia (Биологија), за осми разред основне школе, на мађарском језику и писму (Број решења: 650-02-223/2010-06, од 21.7.2010. Аутори: Дмитар Лакушић, Слободан Јовановић

 

Издавач:  ЈП Завод за уџбенике, 2010

 

 

 

Аутори: Дмитар Лакушић, Слободан Јовановић

 

Математика

 

Математика 8, уџбеник за 8. Разред основне школе

Математика 8, збирка задатака, за осми разред основне школе, на мађарском језику и писму (Број решења: 650-02-61/1/2012-06, од 24.10.2012. 

 

Издавач:  Клет 2012.

Др Небојша Икодиновић, мр Слађана Димитријевић др

Небојша Икодиновић, Слађана Димитријевић, др Бранислав Поповић, мр Ненад Вуловић, Сања Милојевић

 

Српски као нематерњи

 • Читанка
 • Граматика
 • Радна свеска уз читанку и граматику

 

Издавач:  ЈП Завод за уџбенике

 

 

Информатика и рачунарство

 

Не треба уџбеник

------------------------------

 

Техника и технологија

 

Не треба уџбеник

 

 

Ликовна култура

 

Ликовна култура за осми разред основне школе на мађарском језику и писму

 

Издавач:  ЈП Завод за уџбенике

Здравко Милинковић, Катарина Ђорђевић

 

Музичка култура

 

Музичка култура 8, на мађарском језику и писму

 

Издавач:  ЈП Завод за уџбенике

Габријела Булатовић, Илона Толнаи

 

Немачки језик

 

Prima 4, уџбеник и радна свеска

 

Издавач:  Data Status

Friederike Jin,

Lutz Rohrmann, Grammatiki Rizou

Физика

Физика, за осми разред основне школе, на мађарском језику и писму (Број решења: 650-02-00300/2011-06, од 21.9.2011. Аутори: др Дарко Капор, др Јован Шетрајчић

 

Издавач:  ЈП Завод за уџбенике

 

Аутори: др Дарко Капор, др Јован Шетрајчић

 

Хемија

Хемија, за осми разред основне школе, на мађарском језику и писму (Број решења: 650-02-158/2012-06, од 25.1.2013.

Хемија- лабораторијске вежбе, за осми разред основне школе, на мађарском језику и писму (Број решења: 650-02-158/2012-06, од 25.1.2013.

 

Издавач:  Герундијум

 

 

Аутори: Ј. Адамов,Р. Ђурђевић, С. Каламковић

 

Аутори: Ј. Адамов,Р. Ђурђевић, С. Каламковић