SAM_0797.jpg

План мера за остваривање родне равноправности

План управљања ризицима родне равноправности у школи

Годишњи план рада школе за 2023/2024. школску годину

Развојни план школе за период 2023. до 2026. године

Извештај о раду школе за 2022/2023. школску годину

Школски програм од 2022/2023. до 2025/2026.

План управљања ризицима од повреде принципа родне равоправности

План мера за остваривање и унапређење родне равноправности

Евиденција података

Одлука о именовању лица задуженог за родну равноправност

Годишњи план рада школе за 2021/2022.

Извештај о образовно васпитном раду за 2020/2021.

Школски развојни план 2020 - 2023.

Извештај о реализацији Школског развојног плана за 2020/2021.

Извештај о реализацији Школског развојног плана за 2019/2020.