SAM_1054.jpg
1633541
Данас
Јуче
Овај месец
Укупно
469
1063
25113
1633541

Your IP: 3.238.116.201
Server Time: 2024-07-20 07:14:21

Распоред часова за смену од првог до четвртог разреда - Школска 2023/2024. година

I/1

понедељак

уторак

среда

четвртак

петак

1.

Математика

Српски језик

Српски језик

Математика

Физичко в.

2.

Српски језик

Математика

Физичко в.

Српски језик

Српски језик

3.

Физичко в.

Енглески језик

Математика

Свет око нас

Математика

4.

Свет око нас

Верска н./грађ.

Музичка к.

Енглески језик

Ликовна к.

5.

чос

Дигитални свет

 

 

 

 

I/2

понедељак

уторак

среда

четвртак

петак

1.

Математика

Српски језик

Мађарски ј.

Српски језик

Физичко в.

2.

Мађарски ј.

Математика

Физичко в.

Енглески језик

Математика

3.

Физичко в.

Мађарски ј.

Математика

Математика

Верска н.

4.

Музичка к.

Свет око нас

Дигитални свет

Мађарски ј.

Мађарски ј.

5.

чос

Енглески језик

Ликовна к.

Свет око нас

 

 

II/1

понедељак

уторак

среда

четвртак

петак

1.

Српски језик

Математика

Свет око нас

Математика

Математика

2.

Математика

Енглески језик

Српски језик

Српски језик

Српски језик

3.

Музичка к.

Српски језик

Математика

Енглески језик

Физичко в.

4.

Физичко в.

Верска н./грађ.

Дигитални свет

Ликовна к.

Свет око нас

5.

 

Допунска

Физичко в.

Ликовна к.

ромски ј. /Мађ

 

II/2

понедељак

уторак

среда

четвртак

петак

1.

Мађарски ј.

Енглескијезик

Математика

Енглески језик

Мађарски ј.

2.

Математика

Српски језик

Мађарски ј.

Српски језик

Физичко в.

3.

Музичка к.

Математика

Ликовна к.

Математика

Верска н

4.

Физичко в.

Мађарски ј.

Ликовна к.

Мађарски ј.

Математика

5.

Допунска

Свет око нас

Физичко в.

Свет око нас

Дигитални свет

6.

 

чос

 

 

 

 

III/1

понедељак

уторак

среда

четвртак

петак

1.

Српски језик

Енглескијезик

Српски језик

Математика

Српски језик

2.

Физичко в.

Математика

Математика

Енглескијезик

Математика

3.

Математика

Српски језик

Физичко в.

Српски језик

Ликовна к.

4.

Природа и друш

Музичка к.

Природа и друш

Физичко в.

Ликовна к.

5.

Мађарски ј.

грађ.верска

чос

Дигитални свет

ромски

6.

Мађарски ј.

 

допунска

 

ромски

 

III/2

понедељак

уторак

среда

четвртак

петак

1.

Музичка к.

Мађарски ј.

Математика

Мађарски ј.

Математика

2.

Мађарски ј.

Математика

Мађарски ј.

Математика

Мађарски ј.

3.

Математика

Енглески језик

Ликовна к.

Српски језик

Природа и др.

4.

Природа и др.

Српски језик

Ликовна к.

Енглески језик

Физичко в.

5.

Физичко в.

чос

Физичко в.

Дигитални с

Српски језик

6.

Допунска

 

Допунска

 

Верска,грађ

 

IV/1

понедељак

уторак

среда

четвртак

петак

1.

Српски језик

Математика

Српски језик

Енглески језик

Природа и д

2.

Математика

Енглески језик

Математика

Математика

Математика

3.

Музичка к.

Српски језик

Ликовна к.

Физичко в.

Физичко в.

4.

Дигитални с

Физичко в.

Ликовна к.

Српски језик

Српски језик

5.

Допу,мађ

Верска,грађ

чос

Природа и д

Ромски

 

IV/2

понедељак

уторак

среда

четвртак

петак

1.

Мађарски ј.

Математика

Мађарски ј.

Мађарски ј.

Природа и др.

2.

Математика

Мађарски ј.

Математика

Математика

Математика

3.

Природа и др.

Српски језик

Ликовна к.

Енглески језик

Мађарски ј.

4.

Музичка к

Енглески језик

Ликовна к.

Српски језик

Физичко в.

5.

Физичко в.

чос

Физичко в.

Допунска

Верска

6.

 

 

Дигитални с

 

Српски језик

Распоред часова од петог до осмог разреда- Школска 2023/2024. година

 

Понедељак

 

Уторак

Среда

Четвртак

 

Петак

 

0

1

2

3

4

5

6

7

0

1

2

3

4

5

6

7

0

1

2

3

4

5

6

7

0

1

2

3

4

5

6

7

0

1

2

3

4

5

6

7

Момић Виолета

 

 

 

 

 

5-2

 

 

 

8-2

7-2

6-2

5-2

 

 

 

 

 

 

6-2

8-2

7-2

5-2

6-2

 

 

 

6-2

7-2

5-2

8-2

 

 

8-2

7-2

5-2

6-2

 

 

 

Цветковић Рајна

 

8-3

 

6-1

7-1

5-1

8-1

 

6-1

5-1

7-1

6-1

 

 

 

 

 

 

 

6-1

5-1

8-1

8-3

 

 

 

 

8-1

5-1

8-3

7-1

 

 

 

5-1

8-1

7-1

6-1

8-3

 

Првуловић Јолић Татјана

 

6-2

7-2

 

5-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6-2

7-2

8-2

5-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7-2

5-2

6-2

8-2

 

Живојинов Дубравка

 

5-2

6-1

5-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-1

7-2

6-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-1

6-2

6-1

 

7-2

5-2

 

Гајски Бојана

 

 

 

 

 

8-2

7-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8-3

8-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7-1

8-3

 

8-1

8-2

 

 

Вукашиновић Милена

8-3

5-1

7-1

 

6-1

 

 

 

6-2

7-2

5-2

 

 

 

 

 

 

8-2

8-3

8-1

6-1

5-2

6-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8-3

8-2

7-1

5-1

8-1

7-2

 

Краљ Дамјанов Весна

 

6-1

5-1

8-1

8-3

7-1

8-3

 

8-1

8-3

5-1

 

 

 

 

 

 

6-1

7-1

5-1

8-1

 

 

 

 

8-1

8-3

5-1

6-1

7-1

8-1

 

 

6-1

8-1

8-3

 

7-1

 

 

Дворски Силвија

 

 

6-2

7-2

 

 

 

 

7-2

5-2

8-2

7-2

6-2

5-2

6-2

 

 

 

8-2

5-2

6-2

 

 

 

8-2

5-2

7-2

7-1

8-2

 

 

 

5-2

7-2

5-2

6-2

8-2

 

 

 

Михајловић Јелена

 

8-1

8-3

7-1

5-1

6-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8-1

6-1

8-3

 

7-1

5-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сабо Јудит

 

 

 

8-2

7-2

6-2

5-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6-2

5-2

8-2

 

7-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вулић Јелена

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8-3

6-1

7-1

8-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6-1

 

8-3

7-1

8-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хун Јудит

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8-2

6-2

7-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8-2

6-2

7-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Волаш Цибула Елеонора

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6-2

6-2

5-2

7-2

8-2

8-2

 

 

5 -1

 

8-3

6-1

7-1

 

7-2

7-2

8-2

5 -2

 

6-2

7-2

 

 

 

 

 

 

 

 

Чемере Золтан

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6-2

8-2

7-2

 

 

 

 

8-2

7-2

5-2

6-2

 

Гајски Тихомир

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6-1

7-1

7-1

 

 

 

7-1

 

5-1

6-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рош Александра

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8-3

8-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8-3

8-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Француски Наташа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7-1

 

 

 

 

 

 

8-1

6-1

 

8-3

5 -1

 

Фејеш Мелита

 

7-2

5 -2

8-2

 

6-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ђенге Вера

 

 

 

 

 

8-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Радин Душан

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6-1

5-1

5-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Буњевачки Анита

 

8 -2

6 -2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 -2

7 -2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Месарош Оличков Невена

 

7-1

8-1

8-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7-1

8-3

8-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мадарас Османбеговић Јолан

 

 

 

 

 

7-2

8-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8-2

7-2

8-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вукобрат Владимир

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 -1

5 -1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Барбуловић Владимир

 

 

 

 

8-1

8-3

7-2

8-2

 

 

 

8-2

8-1

7-2

5-2

 

 

 

 

 

 

6-2

8-2

7-2

 

 

 

 

8-3

6-2

5-2

 

 

 

 

 

 

8-3

8-1

 

Јеличић Бобан

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7-1

 

 

 

 

 

 

 

7-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7-1

 

 

 

 

 

 

 

 

Кнежевић Борис

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-1

6-1

 

 

 

 

 

 

 

 

5-1

6-1

 

 

 

Радујко Биљана

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7-1

5-1

 

 

 

 

 

 

 

7-1

 

 

 

 

 

Гашић Оливера

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8-3

8-1

6-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6-1

8-1

 

8-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хрњак Сивчев Весна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8-1

7-1

8-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мичик Бела

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7-2/ 8-2

5-2 / 6-2

 

 

 

 

 

 

Стојков Александар

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-1 /

6-1 /

7-1 /

8-1 /

8-3

 

 

 

 

 

 

 

Грујић Никола

 

 

 

 

 

 

5-1/ 6-1

7-1 /

8-1 /

8-3