SAM_1155.jpg

Уџбеници за школску 2021/2022. годину

НАСТАВА НА СРПСКОМ НАСТАВНОМ ЈЕЗИКУ

ПЕТИ РАЗРЕД

Српски језик

Читанка ,,Чаролија стварања“ – Наташа Станковић Шошо, Бошко Сувајџић

Граматика за 5.разред основне школе ,,Језичко благо“ – Светлана Слијепчевић, Наташа Станковић Шошо, Бошко Сувајџић

Радна свеска за српски језик ,,У потрази за језичким и књижевним благом“ – Н. Станковић Шошо, С. Слијепчевић, Б.Сувајџић

Издавач: ЛОГОС

Енглески језик

Discover English 2 – уџбеник – Jayne Wildman, Izabella Hearn

Discover English 2 – радна свеска– Izabella Hearn

Издавач: Pearson Akronolo

Математика

Математика 5 – уџбеник за 5. разред основне школе – Небојша Икодиновић, Слађана Димитријевић

Збирка задатака за 5. разред основне школе – Б. Поповић, М. Станић, С. Милојевић, Н. Вуловић

Издавач: КЛЕТ

Биологија

Биологија за 5. разред основне школе – Горан Милићев, Ена Хорват

Издавач: КЛЕТ

Географија

Географија – уџбеник за 5. разред основне школе – М. Јоксимовић

Издавач: ЛОГОС

Историја

Историја – уџбеник са одабраним историјским изворима за 5. разред основне школе – А. Тодосијевић

Издавач: Едука

Немачки језик

Magnet neu 1 – уџбеник за 5. разред основне школе – Ђ. Мота, В. Николовски

Magnet neu 1 – радна свеска за 5. разред основне школе – Ђ. Мота, В. Николовски, Издавач: КЛЕТ

Ликовна култура

Ликовна култура – уџбеник за 5. разред основне школе – Милутин Мићић

Издавач: ЛОГОС

Музичка култура

Музичка култура – уџбеник за 5. разред основне школе – Александра Паладин, Драгана Михајловић Бокан

Издавач: Нови Логос

Техника и технологија

Техника и технологија 5 – уџбеник – А. Вучићевић, Н. Стаменовић , Издавач: КЛЕТ

Информатика и рачунарство

Информатика и рачунарство – уџбеник за 5. разред основне школе – К. Алексић, К. Вељковић, М. Бајчетић, Д. Крсмановић, Издавач: ЕДУКА

 

ШЕСТИ РАЗРЕД

Српски језик

Читанка   „Чаролија стварања“, Аутори: Н. Станковић-Шошо, Б. Сувајџић,

Радна свеска „У потрази за језичким и књижевним благом“, Аутори: Н. Станковић-Шошо, Б. Сувајџић, С. Слијепчевић Бјеливук

Граматика „Језичко благо“, Аутори: Н. Станковић-Шошо, Б. Сувајџић, С. Слијепчевић Бјеливук

Издавач: ЛОГОС

Енглески језик

Енглески језик „Discover English 3“ – уџбеник и интерактивни радни лист

Аутори: Izabell Hearn, Jayne Wildman

Издавач: Pearson Akronolo

Математика

Математика за 6. разред основне школе (уџбеник) , Аутори: Н. Икодиновић, С. Димитријевић

Математика за 6. разред – збирка задатака за 6. разред основне школе, Аутори: Б. Поповић, М. Станић, Н. Вуловић и С. Миливојевић

Издавач: КЛЕТ

Физика

Физика – уџбеник за 6. разред основне школе, Аутор: М. Радојевић

Физика – збирка задатака са лабораторијским вежбама за 6. разред основне школе, Аутор: М. Радојевић

Издавач: КЛЕТ

Биологија

Биологија за 6. разред основне школе, Издавач: КЛЕТ

Географија

Географија – уџбеник за 6. разред, Аутори: С. Вујадинов, Р. Голић, Д. Шабић

Издавач: ЛОГОС

Историја

Историја 6, уџбеник са одабраним историјским изворима за шести разред основне школе, Александар Тодосијевић

Издавач: Едука

Немачки језик

Немачки језик за 6. разред основне школе „Magnet neu 2“ (уџбеник + радна свеска)

Аутори: Ђ. Мота, В. Николски, Издавач: КЛЕТ

Ликовна култура

Ликовна култура за 6. разред основне школе, Аутор: Милутин Мићић

Издавач: ЛОГОС

Музичка култура

Музичка култура за шести разред “

Аутори: Владица Илић,

Издавач: Креативни центар

Техника и технологија

Техника и технологија, уџбеник за шести разред основне школе,

Аутори: Иван Ђисалов, Дијана Каруовић и остали

Издавач: Логос

Информатика и рачунарство

Информатика – уџбеник

Издавач: ЕДУКА

 

СЕДМИ РАЗРЕД

Српски језик

Читанка 7, Српски језик и књижевност за седми разред основне школе

Аутори: Александар Јерков, Анђелка Петровић, Катарина Колаковић

Граматика 7, Српски језик и књижевност за седми разред основне школе

Аутори: Данијела Милићевић, Сунчица Ракоњац Николов

Радна свеска 7,Српски језик и књижевност за седми разред основне школе

Аутори: Анђелка Петровић, Катарина Колаковић, Данијела Милићевић,

Сунчица Ракоњац Николов

Бр. решења 650-02-00367/2019-07  од 16.12.2019.

Издавач: „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО”

Енглески језик

DiscoverEnglish 4,енглески језик за седми разред основне школе; седма година учења;

уџбенички комплет (уџбеник, аудио компакт диск и радна свеска)

Аутор уџбеника: Liz Kilbey

Аутор радне свеске:IzabellaHearn

Бр. решења 650-02-00538/2019-07 од 17.1.2020.

Издавач: Pearson Akronolo

Математика

Математика 7, уџбеник за седми разред основне школе

Аутори: Небојша Икодиновић, Слађана Димитријевић

Математика 7, збирка задатака за седми разред основне школе;

Аутори: Бранислав Поповић, Марија Станић, Сања Милојевић, Ненад Вуловић

Бр. решења: 650-02-00536/2019-07 од 20.1.2020.

Издавач: КЛЕТ

Физика

Физика 7, уџбеник за седми разред основне школе

Физика 7, збирка задатака са лабораторијским вежбама  за седми разред основне школе;

 Аутор: М. Радојевић

Бр. решења: 650-02-00389/2019-07 од 17.1.2020.

Издавач: КЛЕТ

Биологија

Биологија 7, уџбеник за седми разред основне школе;

Аутори: Горан Корићанац, Ана Ђорђевић, Драгана Јешић

Бр. решења: 650-02-00526/2019-07 од 12.2.2020.

Издавач: КЛЕТ

Географија

Географија 7, уџбеник за седми разред основне школе;

Аутор: Марко В. Милошевић

Бр. решења: 650-02-00420/2019-07 од 10.1.2020.

Издавач: „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО“

Историја

Историја 7, уџбеник са одабраним историјским изворима за седми разред основне школе;

Аутори: Милица Омрчен, Невена Грбовић

Бр. решења: 650-02-00484/2019-07 од 24.2.2020.

Издавач: Едука

Немачки језик

Maximal 3,немачки језикза седми разред основне школе,трећа година учења;

 (уџбеник + радна свеска)

Аутори уџбеника: Ђорђо Мота, Елжбијета Крулак Кемписти, Дагмар Глик, Керстин Рајнке

Аутори радне свеске: Јулија Катарина Вебер, Лидија Шобер

Бр. решења: 650-02-00531/2019-07 од 26.12.2019.

Издавач: КЛЕТ

Хемија

Хемија 7 , уџбеник за седми разред основне школе

Хемија 7, лабораторијске вежбе са задацима за седми разред основне школе;

Аутор: Маја Шумар Ристовић

Бр. решења: 650-02-00488/2019-07 од 20.1.2020.

Издавач:  „ВУЛКАН  ИЗДАВАШТВО”

Ликовна култура

Ликовна култура 7, уџбеник за седми разред основне школе;

Аутор: Милутин Мићић

Бр. решења: 650-02-00439/2019-07 од 17.1.2020.

Издавач: „НОВИ ЛОГОС”

Музичка култура

Из музичке кутије,музичка култура за седми разред основне школе;

Аутори: Борис Марковић

Бр. решења: 650-02-00504/2019-07 од 17.1.2020.

Издавач: „ЕДУКА”

Техника и технологија

Техника и технологија 7 за седми разред основне школе; уџбенички комплет (уџбеник и конструкторски комплет);

Аутори: Зоран Јовановић, Душан Кнежевић, Весна Лазаревић

Бр. решења: 650-02-00020/2020-07 од 10.6.2020.

Издавач: ИНФОТЕХНИКА

Информатика и рачунарство

Информатика и рачунарство, уџбеник за седми разред основне школе;

Аутори: Катарина Алексић, Катарина Вељковић, Милош Бајчетић,

Дарко Крсмановић

Бр. решења: 650-02-00521/2019-07 од 27.2.2020.

Издавач: ЕДУКА

 

ОСМИ РАЗРЕД

 

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО”

„ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ  8 за осми разред основне школе;

уџбенички комплет;

ћирилица

 

650-02-00097/2020-07 од 11.9.2020.

Читанка 8, Српски језик и књижевност за осми разред основне школе

др Александар Јерков, Анђелка Петровић, Катарина Колаковић

Граматика 8, Српски језик и књижевност за осми разред основне школе

Данијела Милићевић, Сунчица Ракоњац Николов

Радна свеска 8, Српски језик и књижевност за осми разред основне школе

Анђелка Петровић, Катарина Колаковић, Данијела Милићевић, Сунчица Ракоњац Николов

 

 

СТРАНИ ЈЕЗИК / немачки, енглески/

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„KLETT”

Maximal 4,

немачки језик за осми разред основне школе,

други страни језик,

четврта година учења;

уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска и компакт диск)

Аутори уџбеника:

Ђорђо Мота,

Елжбијета Крулак Кемписти,

Дагмар Глик,

Керстин Рајнке;

 

аутори радне свеске:

Јулијана Катарина Вебер,

Лидија Шобер,

Сандра Хоман,

Дагмар Глик

650-02-00255/2020-07

од 10.11.2020

„АКРОНОЛО”

Discover English 5, енглески језик за осми разред основне школе, први страни језик, осма година учења;

уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска и компакт диск)

Аутор уџбеника:

Liz Kilbey.

 

Аутор радне свеске:

Catherine Bright

650-02-00118/2020-07 од 26.10.2020.

 

ИСТОРИЈА

 

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„ЕДУКА”

Историја 8, уџбеник са одабраним историјским изворима за осми разред основне школе; ћирилица

Милица Омрчен,

Невена Грбовић

650-02-00397/2020-07 од 26.2.2021.

 

ГЕОГРАФИЈА

 

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО

Географија, уџбеник за осми разред основне школе

Драгана Милошевић, Мирослав Грујић

650-02-00342/2020-07 од 1.2.2021..

БИОЛОГИЈА

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„KLETT”

Биологија 8,

уџбеник за осми разред основне школе;

ћирилица

Горан Корићанац,

Ана Ђорђевић,

Весна Албијанић

650-02-00252/2020-07

од  19.11.2020.

МАТЕМАТИКА

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„KLETT”

Математика,

уџбеник за осми разред основне школе

Небојша Икодиновић,

Слађана Димитријевић

650-02-00298/2020-07 од 16.12.2020.

Математика,

збирка задатака за осми разред основне школе;

уџбенички комплет;

ћирилица

Бранислав Поповић,

Марија Станић,

Сања Милојевић,

Ненад Вуловић

 

ХЕМИЈА

 

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО”

Хемија 8,

уџбеник за осми разред основне школе;

Маја Шумар Ристовић

650-02-00165/2020 -07

од 13.11.2020.

Хемија 8,

збирка задатака са лабораторијским вежбама за осми разред основне школе;

уџбенички комплет;

ћирилица

 

ФИЗИКА

 

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„KLETT”

Физика 8,

уџбеник за осми разред основне школе

Марина Радојевић

650-02-00256/2020-07 од 4.12.2020.

Физика 8,

збирка задатака са лабораторијским вежбама  за осми разред основне школе;

уџбенички комплет;

ћирилица

 

МУЗИЧКА КУЛТУРА

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО

Музичка култура 8, уџбеник за осми разред основне школе; ћирилица

Јасмина Чолић, Александра ХаџиЂорђевић

650-02-00171/2020-07 од 26.10.2020

ЛИКОВНА КУЛТУРА

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„НОВИ ЛОГОС”

Ликовна култура 8,

уџбеник за осми разред основне школе;

ћирилица

Милутин Мићић

650-02-00223/2020-07 од  2.12.2020.

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„Инфотехника”

Техника и технологија 8,

за осми разред основне школе;

уџбенички комплет (уџбеник и збирка материјала за констукторско моделовање):  ћирилица

Зоран Ферина

 

650-02-00318/2020 -07

од 1.2.2021.

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„ЕДУКА”

Информатика и рачунарство,

уџбеник за осми разред основне школе;

ћирилица

Катарина Алексић,

Катарина Вељковић,

Милош Бајчетић,

Дарко Крсмановић

650-02-00396/2020 -07

од 3.2.2021.

 

НАСТАВА НА МАЂАРСКОМ НАСТАВНОМ ЈЕЗИКУ

ПЕТИ РАЗРЕД

 

Предмет

 

 

Уџбеник / Уџбеници

 

Аутори

 

Издавач

 

Мађарски језик

 • Читанка за 5. разред

 

 • Уџбеник за 5. разред
 • Радна свеска уз читанку за 5. разред

На мађарском језику и писму

Јулијана Ишпановић Чапо, Ержебет Кутин

 

 

ЈП Завод за уџбеникe

2019.

 

Енглески језик

 

 • Discover English 2 – уџбеник за 5. разред
 • Discover English 2 - радни лист са ЦД РОМ-ом

 

 Jayne Wildman, Izabella Hearn

 

 

Akronolo, Pearson

 

Историја

 

 

Историја 5, за пети разред основне школе на мађарском језику и писму

 

Емина Живковић, Љиљана Недовић

 

 Клет, 2019

 

Географија

 

 

Географија за пети разред основне школе на мађарском језику и писму

Марко Јоксимовић

Нови Логос, 2019

 

Биологија

 

Биологија за пети разред основне школе на мађарском језику и писму

др Тијана Прибићевић, др Томка Миљановић, Славица Нинковић, Весна Миливојевић

 

Герундијум, 2019

 

Математика

 

 • Математика, уџбеник за пети  разред основне школе;

 

 • Математика, збирка задатака за пети  разред основне школе

 

Уџбенички комплет на мађарском језику и писму

Небојша Икодиновић,
Слађана Димитријевић /

Бранислав Поповић,
Марија Станић,
Ненад Вуловић,
Сања Милојевић

Клет, 2019

Српски као нематерњи

 • Читанка
 • Граматика
 • Радна свеска уз читанку и граматику

Соња Аџић, Весна Вајс

Клет, 2018

 

Информатика и рачунарство

 

Информатика и рачунарство  - уџбеник за пети разред основне школе

 

Светлана Мандић

Клет, 2019

 

Техника и технологија

 

Превод уџбеничког комплета Техника и технологија 5 (уџбеник и Упутство за коришћење збирке материјала за конструкторско моделовање) на мађарском језику и писму

Жељко Васић, Дијана Каруовић

Нови Логос, 2019.

 

Ликовна култура

 

Ликовна култура 5, на мађарском језику и писму

Сања Филиповић

Клетт, 2019.

 

Музичка култура

 

Музичка култура за пети разред основне школе на мађарском језику и писму

Кристина Чикош, Адам Радетић

ЈП Завод за уџбеникe

2019

 

Немачки језик

 

 Magnet neu 1, немачки језик за пети разред , уџбеник и радна свеска

 

- Ђорђо Мота, Весна Николовски

 

 

 

Клетт

ШЕСТИ РАЗРЕД

 

Предмет

 

 

Уџбеник / Уџбеници

 

Аутори

 

Издавач

 

Мађарски језик

Уџбенички комплет - Мађарски језик за шести разред основане школе

- Читанка на мађарском језику и писму (Број решења: 128-61-395/2020-01 од 18.05.2020 Аутори: др Ј. Ишпановић Чапо, Е. Куктин, др И. Рајшли, И. Каваи Божо

- Радна граматика на мађарском језику и писму (Број решења: 128-61-395/2020-01 од 18.05.2020 Аутори: др Ј. Ишпановић Чапо, Е. Куктин

- Радна свеска уз читанку на мађарском језику и писму (Број решења: 128-61-395/2020-01 од 18.05.2020 Аутори: др Ј. Ишпановић Чапо, Е. Куктин

 

Јулијана Ишпановић Чапо, Ержебет Кутин

 

 

ЈП Завод за  уџбеникe

 

 

Енглески језик

 

 • Discover English 3 – уџбеник за 6. разред
 • Discover English 3 - радни лист са ЦД РОМ-ом

 

Jayne Wildman, Izabella Hearn

 

 

Akronolo, Pearson

 

Историја

 

 ИСТОРИЈА, уџбеник са одабраним историјским изворима, за шести разред основне школе; на мађарском језику и писму и писму (Број решења: 128-61-787/2019-01, од од 30.10.2019.

 

Аутори: Ивана Коматина, Јелена Јеврић, Емина Живковић, Љиљана Недовић, Радомир Ј. Поповић

 

 Клет, 2019

 

Географија

 

 

Географија, за шести разред основне школе, на мађарском језику и писму (Број решења: 128-61-661/2019-01 од 22.08.2019.

Аутори: Снежана Вујадиновић, Рајко Голић, Дејан Шабић

Нови Логос, 2019

 

Биологија

 

Биологија 6, за шести разред основне школе; на мађарском језику и писму и писму (Број решења: 128-61-727/2019-01, од 23.8.2019.

Аутори: Тихомир Лазаревић, Весна Миливојевић, Тијана Прибићевић, Томка Миљановић

 

Герундијум, 2019

 

Математика

 

   Математика 6 -Уџбеник , за шести разред основне школе; на мађарском језику и писму и писму,превод уџбеничког комплета (Број решења: 128-61-679/2019-01, од 22.8.2019. Аутори: Синиша Јешић, Јасна Благојевић и Александра Росић; Синиша Јешић, Тања Њаради и Јасна Благојевић

  Математика 6 -Збирка задатака, за шести разред основне школе; на мађарском језику и писму и писму,превод уџбеничког комплета (Број решења: 128-61-679/2019-01, од 22.8.2019., Јасна Благојевић и Александра Росић; Синиша Јешић, Тања Њаради и Јасна Благојевић

 

Аутори: Синиша Јешић, Јасна Благојевић и Александра Росић; Синиша Јешић, Тања Њаради и Јасна Благојевић

 

 

Герундијум, 2019

Српски као нематерњи

 • Читанка
 • Граматика
 • Радна свеска уз читанку и граматику

Весна Вајс, Дамир

Ишпановић; Весна

Вајс, Сузана Енги;

Весна Вајс

Клет, 2019

 

Информатика и рачунарство

 

Превод уџбеника Информатика и рачунарство за 6.разред основне школе

Светлана Мандић

Клет, 2019

 

Техника и технологија

 

Техника и технологија за 6 разред

 

Дијана Каруовић, Иван Ћисалов, Жељко Васић и Марија Бокан

Нови логос, 2019

 

Ликовна култура

 

Ликовна култура 6, Уџбеник Са осмехом, на мађарском језику и писму

Бранка Мандић

Герундијум, 2019

 

Музичка култура

 

Музичка култура, уџбеник за шести разред основне школе, на мађарском језику и писму

Чикош Кристина и Радетић Адам

ЈП Завод за уџбеникe

2020

 

Немачки језик

 

 • Magnet neu 2 -уџбеник
 • Magnet neu 2 - радна свеска за 6. разред

 

Ђорђо Мота, Весна Николовски

 

Клет

Физика

Физика 6 ,уџбеник , за шести разред основне школе; на мађарском језику и писму и писму (Број решења: 128-61-741/2019-01, од 26.8.2019.

   Физика 6 ,Збирка задатака са лаборатотијским вежбама), за шести разред основне школе; на мађарском језику и писму и писму (Број решења: 128-61-741/2019-01, од 26.8.2019.

 

Аутори: Марина Радојевић

Клет

СЕДМИ РАЗРЕД

 1. 1.       Srpski kao nematernji, Klett    650-02-00575/2019-07 оd 13.2.2020

-          Srpski kao nematernji jezik 7, čitanka za sedmi razred, Vesna Vajs, Damir Išpanović,

-          Srpski kao nematernji jezik 7, radna sveska za sedmi razred, Vesna Vajs, Damir Išpanović,

-          Srpski kao nematernji jezik 7, gramatika za sedmi razred „Učimo jezik“, Vesna Vajs, Damir Išpanović,

 

 1. 2.       Mađarski jezik, Zavod za udžbenike

               Udžbenički komplet Mađarski jezik, Čitanka za sedmi razred osnovne škole, na mađarskom jeziku i pismu (Broj rešenja: 128-61-473/2020-01, od 01.07.2020. Autori: dr Erika Bence, Eržebet Kuktin; Boglarka Laki, Eržebet Rokvić

  Udžbenički komplet Mađarski jezik,Radna sveska za sedmi razred osnovne škole, na mađarskom jeziku i pismu (Broj rešenja: 128-61-473/2020-01, od 01.07.2020. Autori: dr Erika Bence, Eržebet Kuktin; Boglarka Laki, Eržebet Rokvić

  Udžbenički komplet Mađarski jezik,Radna gramatika iz maternjeg jezika za sedmi razred osnovne škole, na mađarskom jeziku i pismu (Broj rešenja: 128-61-473/2020-01, od 01.07.2020. Autori: dr Erika Bence, Eržebet Kuktin; Boglarka Laki, Eržebet Rokvić

 

 1. 3.       Matematika , Klett, 2020

Prevod udžbeničkog ompleta Matematika 7 ( Udžbenik, Zbirka zadataka, Rešenja uz zbirku zadataka), na mađarskom jeziku I pismu

Nebojša Ikodinović, Slađana Dimitrijević; Branislav Popović, Marija Stanić, Sanja Milivojević, Nenad Vulović

 

 1. 4.       Geografija, Novi Logos, 2020

Geografija za sedmi razred osnovne škole na mađarskom jeziku I pismu

Dejan Šabić, Snežana Vujadinović

 

 1. 5.       Biologija,  BIGZ

Udžbenik za sedmi razred

Dejan Bošković

 

 1. 6.       Hemija, Gerundijum 2020

Prevod udžbeničkog kompleta Hemija 7 (Udžbenik I laboratorijske vežbe sa zadacima iz hemije) za sedmi razred osnovne škole; na mađarskom jeziku I pismu (Jasna Adamov, Natalija Makivić, Stanislava Olić Ninković)

 

 1. 7.       Fizika, Klet  128-61-403/2020-01 od 18.5.2020.

-          Marina Radojević :Fizika 7.osztály számára

-          Marina Radojević : Feladatgyűjtemény laboratoriumi gyaorlatokkal

 1. 8.       Muzička kultura, JP Zavod za izdavanje udžbenika , 2020

Muzička kultura za sedmi razred osnovne škole na mađarskom jeziku I pismu

Kristina Čikoš, Adam Radetić

 1. 9.       Likovna kultura , GERUNDIJUM, 2020

Likovna kultura 7, Prevod udžbenika Korak dalje, za sedmi razred osnovne škole, na mađarskom jeziku I pismu

 1. 10.   Informatika i računarstvo  , KLETT , 2020

Informatika I računarstvo 7, za sedmi razred osnovne škole, na mađarskom jeziku I pismu

Svetlana Mandić

 1. 11.   Tehnika i tehnologija , Novi Logos, 2020

Prevod udžbeničkog kompleta Tehnika I tehnologija I Uputstvo za korišćenje zbirke materijala za konstruktorsko modelovanje mašina I mehanizama

Ivan Đisalov, Dijana Karuović, Ivan Palinkaš; Dragan Urošević, Ivan Đisalov

 

 1. 12.   Engleski jezik – Akronolo, 650-02-00538 / 2019-07 od 17.1.2020.

-          Discover English 4 – udžbenik i radni list sa CD-om (sedma godina učenja), Liz Kilbey, Izabella  Hearn

 1. Nemački jezik, Klett     650-02-00531/2019-07 od 26.12.2019

Maximal 3

-          Udžbenik -  Đorđo Mota, Elžbijeta Krulak Kempisti, Dagmar Glik, Kerstin Rajnke

-          Radna sveska – Julija Katarina Veber, Lidija Šober, Sandra Homan, Dagmar Glik

 

ОСМИ РАЗРЕД

 

Predmet

 

 

Udžbenik / Udžbenici

 

Autori

 

Izdavač

 

Mađarski jezik

 Još uvek nema udžbenika

 

 

 

 

JP Zavod za udžbenike

 

 

Engleski jezik

 

 • Discover English 5, engleski jezik za 8. razred osnovne škole - udžbenik

 

 • Discover English 5 - radna sveska

 

Liz Kilbey, Catherine Bright

Pearson Akronolo

2020

 

Istorija

 

Istorija 8, udžbenik sa odabranim istorijskim izvorima za osmi razred osnovne škole

Još uvek nema udžbenika

Aleksandar Todosijević, Sanja Petrović

Klett 2021

 

Geografija

 

Geografija 8, udžbenik za osmi razred osnovne škole

Još uvek nema udžbenika

Dejan Šabić, Snežana Vujadinović

Novi Logos 2020.

 

Biologija

 

Biologija 8, Udžbenik za osmi razred osnovne škole na mađarskom jeziku i pismu

dr Tomka Miljanović, mr Vesna, Milojević, dr Olivera Bjelić, dr Tihomir Lazarević

Gerundijum 2021

 

Matematika

 

Matematika 8

Udžbenik I zbirka zadataka na mađarskom jeziku

 

Još uvek nema udžbenika

 

Klett

Srpski kao nematernji

udžbenički komplet SRPSKI KAO NEMATERNJI JEZIK 8 (Čitanka 8 Srpski kao nematernji jezik za osmi razred osnovne škole; Učimo jezik 8 Srpski kao nematernji jezik za osmi razred osnovne škole; Radna sveska 8 Srpski kao nematernji jezik za 8 osmi razred osnovne škole) za osmi razred osnovne škole; na srpskom jeziku i pismu

Vesna Vajs i Damir Išpanović

KLETT, 2021

 

Informatika i računarstvo

 

 

------------------------------

-------------------------

 

Tehnika i tehnologija

 

Tehnika i tehnologija 8 – udžbenik na mađarskom jeziku

(nema još udžbenika)

Željko Vasić, Borislav Dakić

Novi Logos

 

Likovna kultura

 

Likovna kultura 8, Korak bliže, prevod udžbenika za osmi razred osnovne škole na mađarskom jeziku i pismu

Branka Mandić

Gerundijum 2021.

 

Muzička kultura

 

Muzička kultura 8, na mađarskom jeziku i pismu

Gabrijela Bulatović, Ilona Tolnai

JP Zavod za udžbenike

 

Nemački jezik

 

Maximal 4, nemački jezik za osmi razred osnovne škole, drugi strani jezik, četvrta godina učenja, udžbenik i radna sveska

Autori udžbenika: Đorđo Mota , Ejžbijeta Krulak Kempisti, Dagmar Glik, Kerstin Rajnke

 

Autori radne sveske: Julijana Katarina Veber, Lidija Šober, Sandra Homan, Dagmar Glik

 

Klett, 2020

Fizika

Fizika, za osmi razred osnovne škole, na mađarskom jeziku i pismu

Autori: dr Darko Kapor, dr Jovan Šetrajčić

 

JP Zavod za udžbenike

Hemija

Udžbenički komplet Hemija 8 (udžbenik i laboratorijske vežbe sa zadacima) za osmi razred osnovne škole na mađarskom jeziku i pismu

 

 

Autori: J. Adamov, Snežana Kalamković, Gordana Gajić, Sonja Velemirović

Gerundijum 2021