SAM_1066.jpg

 

Уџбеници на српском наставном језику


Пети разред


Српски језик

Читанка ,,Чаролија стварања“ – Наташа Станковић Шошо, Бошко Сувајџић

Граматика за 5.разред основне школе ,,Језичко благо“ – Светлана Слијепчевић, Наташа Станковић Шошо, Бошко Сувајџић

Радна свеска за српски језик ,,У потрази за језичким и књижевним благом“ – Н. Станковић Шошо, С. Слијепчевић, Б.Сувајџић

Издавач: ЛОГОС

Енглески језик

Discover English 2 – уџбеник – Jayne Wildman, Izabella Hearn

Discover English 2 – радна свеска– Izabella Hearn

Издавач: Pearson Akronolo

Математика

Математика 5 – уџбеник за 5. разред основне школе – Небојша Икодиновић, Слађана Димитријевић

Збирка задатака за 5. разред основне школе – Б. Поповић, М. Станић, С. Милојевић, Н. Вуловић

Издавач: КЛЕТ

Биологија

Биологија за 5. разред основне школе – Горан Милићев, Ена Хорват

Издавач: КЛЕТ

Географија

Географија – уџбеник за 5. разред основне школе – М. Јоксимовић

Издавач: ЛОГОС

Историја

Историја – уџбеник са одабраним историјским изворима за 5. разред основне школе – А. Тодосијевић

Издавач: Едука

Немачки језик

Magnet neu 1 – уџбеник за 5. разред основне школе – Ђ. Мота, В. Николовски

Magnet neu 1 – радна свеска за 5. разред основне школе – Ђ. Мота, В. НиколовскиИздавач: КЛЕТ

Ликовна култура

Ликовна култура – уџбеник за 5. разред основне школе – Милутин Мићић

Издавач: ЛОГОС

Музичка култура

Музичка култура – уџбеник за 5. разред основне школе – Александра Паладин, Драгана Михајловић Бокан

Издавач: Нови Логос

Техника и технологија

Техника и технологија 5 – уџбеник – А. Вучићевић, Н. Стаменовић , Издавач: КЛЕТ

Информатика и рачунарство

Информатика и рачунарство – уџбеник за 5. разред основне школе – К. Алексић, К. Вељковић, М. Бајчетић, Д. Крсмановић, Издавач: ЕДУКА

 


Шести разред

 

Српски језик

Читанка   „Чаролија стварања“Аутори: Н. Станковић-Шошо, Б. Сувајџић,

Радна свеска „У потрази за језичким и књижевним благом“, Аутори: Н. Станковић-Шошо, Б. Сувајџић, С. Слијепчевић Бјеливук

Граматика „Језичко благо“, Аутори: Н. Станковић-Шошо, Б. Сувајџић, С. Слијепчевић Бјеливук

Издавач: ЛОГОС

Енглески језик

Енглески језик „Discover English 3“ – уџбеник и интерактивни радни лист

Аутори: Izabell Hearn, Jayne Wildman

Издавач: Pearson Akronolo

Математика

Математика за 6. разред основне школе (уџбеник) Аутори: Н. Икодиновић, С. Димитријевић

Математика за 6. разред – збирка задатака за 6. разред основне школе, Аутори: Б. Поповић, М. Станић, Н. Вуловић и С. Миливојевић

Издавач: КЛЕТ

Физика

Физика – уџбеник за 6. разред основне школеАутор: М. Радојевић

Физика – збирка задатака са лабораторијским вежбама за 6. разред основне школеАутор: М. Радојевић

Издавач: КЛЕТ

Биологија

Биологија за 6. разред основне школеИздавач: КЛЕТ

Географија

Географија – уџбеник за 6. разредАутори: С. Вујадинов, Р. Голић, Д. Шабић

Издавач: ЛОГОС

Историја

Историја 6, уџбеник са одабраним историјским изворима за шести разред основне школе, Александар Тодосијевић

Издавач: Едука

Немачки језик

Немачки језик за 6. разред основне школе „Magnet neu 2“ (уџбеник + радна свеска)

Аутори: Ђ. Мота, В. НиколскиИздавач: КЛЕТ

Ликовна култура

Ликовна култура за 6. разред основне школеАутор: Милутин Мићић

Издавач: ЛОГОС

Музичка култура

Музичка култура за шести разред “

Аутори: Владица Илић,

Издаавач: Креативни центар

Техника и технологија

Техника и технологија, уџбеник за шести разред основне школе,

Аутори: Иван Ђисалов, Дијана Каруовић и остали

Издавач: Логос

Информатика и рачунарство

Информатика – уџбеник

Издавач: ЕДУКА

 

 Сви уџбеници су рађени по новом плану и програму.

 *  Година издања: 2019.

 

 

 

Седми разред

 

Српски језик

Читанка 7, Аутори: Александар Јерков, Анђелка Петровић,                 Катарина  Колаковић

Граматика 7,  Аутори: Данијела Милићевић, Сунчица Ракоњац Николов

Радна свеска 7,Аутори: Анђелка Петровић, Катарина Колаковић,

Данијела Милићевић, Сунчица Ракоњац Николов

Издавач: „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО”

Енглески језик

DiscoverEnglish 4,енглески језик за седми разред основне школе; седма година учења;

уџбенички комплет (уџбеник, аудио компакт диск и радна свеска)

Аутор уџбеника: Liz Kilbey.

Аутор радне свеске:IzabellaHearn

Издавач: Pearson Akronolo

Математика

Математика, уџбеник за седми разред основне школе

Аутори: Н. Икодиновић, С. Димитријевић

Математика, збирка задатака за седми разред основне школе;

Аутори: Бранислав Поповић, Марија Станић, Сања Милојевић, Ненад Вуловић

Издавач: КЛЕТ

Физика

Физика – уџбеник за 7. разред основне школеАутор: М. Радојевић

Физика 7, збирка задатака са лабораторијским вежбама  за седми разред основне школе;

Аутор: М. Радојевић

Издавач: КЛЕТ

Биологија

Биологија 7, уџбеник за седми разред основне школе;

Аутори: Горан Корићанац,Ана Ђорђевић,Драгана Јешић

 Издавач: КЛЕТ

Хемија

Хемија 7 , уџбеник за седми разред основне школе

Хемија 7 , збирка задатакаса решењима из хемије за седми разред основне школе

Хемија 7, радна свеска из хемије са демонстрационаим огледима,  лабораторијским  вежбамаи задацима за седми разред основне школе;

Аутори: Татјана Недељковић, Драгана Анђелковић

Издавач: НОВИ ЛОГОС

Географија

Географија 7, уџбеник за седми разред основне школе;

 Аутори: Дејан Шабић, Снежана Вујадиновић

Издавач: НОВИ ЛОГОС

Историја

Историја 7, уџбеник са одабраним историјским изворима за седми разред основне школе;

Аутори: Милица Омрчен, Невена Грбовић

Издавач: Едука

Немачки језик

Maximal 3,немачки језикза седми разред основне школе,трећа година учења;

уџбенички комплет (уџбеник и радна свеска са компакт диском)

Аутори уџбеника: Ђорђо Мота, Елжбијета Крулак Кемписти,

Дагмар Глик, Керстин Рајнке.

Аутори радне свеске: Јулија Катарина Вебер, Лидија Шобер,

Сандра Хоман, Дагмар Глик.

Издавач: КЛЕТ

Ликовна култура

Ликовна култура 7,  уџбеник за седми разред основне школе;

Издавач: НОВИ ЛОГОС

Музичка култура

Из музичке кутије,музичка култура за седми разред основне школе;

Аутор: Борис Марковић,

Издаавач: ЕДУКА

Техника и технологија

Техника и технологија,уџбеник за седми разред основне школе,

Аутори: Иван Тасић, Миодраг Ковачевић

Издавач: ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Информатика и рачунарство

Информатика и рачунарство,  уџбеник за седми разред основне школе;

Аутори: Катарина Алексић, Катарина Вељковић, Милош Бајчетић,

Дарко Крсмановић

Издавач: ЕДУКА

 

Сви уџбеници су рађени по новом плану и програму.

 *  Година издања: 2020.

 

 

 

Осми разред

 

Српски језик

Читанка „Уметност речи“, Н. Станковић-Шошо, Б. Сувајџић, ЛОГОС

Граматика „ Дар речи“, С. Савовић, Ј. Срдић, Д. Ћећез- Иљукић, С. Вулић, ЛОГОС

Радна свеска за српски језик , Н. Станковић-Шошо, Б. Сувајџић, С. Вулић, ЛОГОС

Енглески језик

Discover English 5, уџбеник +радни лист са ЦД-ом, Liz Kilbey, Catherine Bright, Pearson Akronolo

Математика

Математика за 8. разред, уџбеник за 8.разред ОШ; Н. Икодиновић, С. Димитријевић, Клет 2015

Збирка задатака  са решењима; С. Милојевић, Н. Вуловић, Б. Поповић, Клет 2015

Физика

Уџбеник за 8.разред ОШ, М. Радојевић КЛЕТ 2016.

Збирка задатака са лаборат.вежбама за 8. разред, М. Радојевић, М. Николов, Клет 2016.

Хемија

Уџбеник за 8.разред ОШ + збирка задатака са решењима из хемије, Т. Недељковић, Д. Анђелковић, ЛОГОС 2018

Биологија

Биологија за 8. разред, Д. Лакушић, Завод за уџбенике Београд

Географија

Уџбеник за 8.разред ОШ, С. Зрнић, Н. Бировљев, ЛОГОС 2015

Историја

Уџбеник за 8. разред ОШ; Ђорђе Ђурић, Момчило Павловић, Завод за уџбенике Београд

Немачки језик

Prima A2, Deutsch fur Jugendliche, Band 4,немачки језик за 8.разред, уџбеник+ радна свеска, F. Jin, L. Rohrmann, Дата Статус

Ликовна култура

Ликовна култура за 8. разред, Ј. Глигоријевић, БИГЗ

Музичка култура

Музичка култура за 8.разред, М. Рајчевић, Г. Стојановић, Завод за уџбенике,

Техничко и информатичко образовање

Група аутора за 8. разред, Клет