P1230914.jpg

План јавних набавки за 2023.

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке

Одлука о спровођењу јавне набавке 1/2022

Спецификација

Образац структуре цене

Пројектни задатак

Модел уговора

Услови за предузимање мера техничке заштите

Обавештење о додели уговора

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР. 2/2020-ЂАЧКА УЖИНА

 

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

 

Јавна набавка добара-набавка интерактивних табли са пројектором  1/2020

1. Обавештење о закљученом уговору

2. Одлука о измени уговора о јавној набавци

План набавки за 2020. годину