Skolska i gradska biblioteka 04.04.2013. godine (6).jpg

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР. 2/2020-ЂАЧКА УЖИНА

 

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

 

Јавна набавка добара-набавка интерактивних табли са пројектором  1/2020

1. Обавештење о закљученом уговору

2. Одлука о измени уговора о јавној набавци

План набавки за 2020. годину

Поступак јавне набавке радова бр.3/2019 санација фасаде и унутрашњости на објекту 2 зграде основног образовања ОШ „Фејеш Клара“ у Кикинди

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одговор

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Поступак јавне набавке  бр   2/2019 –  набавка ђачке ужине за школску 2019/20. годину

Одлука о покретању поступка јавне набавке

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Oбавештење о  закљученом уговору