306047_564030493630519_1323347702_n.jpg

Одлука о спровођењу јавне набавке 1/2022

Спецификација

Образац структуре цене

Пројектни задатак

Модел уговора

Услови за предузимање мера техничке заштите

Обавештење о додели уговора

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР. 2/2020-ЂАЧКА УЖИНА

 

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

 

Јавна набавка добара-набавка интерактивних табли са пројектором  1/2020

1. Обавештење о закљученом уговору

2. Одлука о измени уговора о јавној набавци

План набавки за 2020. годину

Поступак јавне набавке радова бр.3/2019 санација фасаде и унутрашњости на објекту 2 зграде основног образовања ОШ „Фејеш Клара“ у Кикинди

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одговор

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору