SAM_0928.jpg

Набавка ђачке ужине за школску 2017/18. годину

  Предмет јавне набавке је набавка добара – Набавка ђачке ужине за школску 2017/18. годину.

Конкурсна документација:

Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности: Одлука

Обавештење о закљученом уговору